درباره ما:

اصول کار ما :

• شناسایی و حل مشکل شما که منافع شما در معرض آنها قرار دارد.

• بررسی مورد و کیس شما بمنظور تعیین و برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالی آنها.

• طراحی و مشاوره متناسب با خطرات تهدید کننده منافع شما.

• تحقیق و مشاوره و ارائه بهترین راه حل بمنظور کسب کاملترین نتیجه با بررسی بهترین هزینه

• تأیید شما بر اساس تصمیمات اتخاذ شده.

• سوالات و ابهامات ارباب رجوعان را پاسخگو هستیم.

• مشاوره های حضوری رایگان را ایجاد کرده ایم تا ارباب رجوعان نسبت به احقاق حقشان مطمئن گردند.

مهمترین ویژگی خدمات ما:

اهمیت تدوین یک برنامه دقیق و تنظیم صحیح مشاوره و اجرای آن، در هنگام به نتیجه رسیدن مورد واگذار شده آشکار می گردد.

حضور ما درکنار شما، از ابتدایی ترین مرحله وقوع یک حادثه نامطلوب، تضمین کننده کاهش تبعات مالی و کسب اطمینان از دریافت نتیجه مطلوب می باشد.

به طور کلی زمان پاسخگویی و پیگیری ها با عنایت به ابلاغ های قانونی امکان پذیر میباشد. نمیگوییم ایده آل عمل می کنیم، اما توانسته ایم از حداکثر توان و بهره وری درون سازمانی خود استفاده کرده و ارباب رجوعان را در پروسه های منطقی و دور از پیچیدگی در سازمان خود حرکت دهیم.

وظایف ما در قبال شما:

وظیفه و ماموریت ما، مساعدت در جهت دستیابی به مناسبترین راه حل ممکن برای تامین نیاز و خواسته آشکار و پنهان شماست.

یکی از دغدغه‌های به جای ارباب رجوعان حفظ اسرار و هویت آنها می باشد.

مشاوران تامین و کار رهنما ،خود را در قبال مشخصات و اطلاعات موکلین خود متعهد می داند و منافع ارباب رجوعان خود را بالاترین رکن خدمات در سازمان می داند.

با هدف ارائه خدمات تخصصی نوین و کاربردی در قالب دپارتمان های تخصصی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی و... با اتکا بر توانمندیهای کارشناسان و متخصصین و مشاوران بازنشسته و کارآمد سازمانهای مرتبط خود توانسته ایم به کلیه اقشار و هموطنان عزیزمان ارایه طرق نماییم.

ارزش محوری : ما براین اعتقادیم که بیش از هر چیز در برابر اعتماد شما مشتریان و کارفرمایان و ارباب رجوعان ، مسئولیم .

ارزش های بنیادین : * ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان از طریق ارائه بهترین خدمات تخصصی و عمومی * شفافیت ، صمیمیت و رازداری در برابر ذینفعان * انعطاف پذیری و پاسخگویی در برابر تغییر نیازهای مشتریان * کسب رضایت مشتریان و دستیابی به مشتریان وفادار *

یادگیری مستمر ، مشارکت و اتکا بر خرد و تجربه جمعی

باور ها :

الف) مشتری : ما بر این باوریم که مشتریان عامل اصلی خلق ارزش اند. بنابراین، نیازهای آنان را به گونه ای بر آورده خواهیم نمود که در شاخص هایی چون رضایت مندی، وفاداری و ارتباط با مشتری به مزیت رقابتی دست یابیم.

ب) کارکنان : ما بر این باوریم که کارکنان، سرمایه های اصلی شرکت بوده و توسعه و توانمندسازی آنان را مایه موفقیتهای فردی و سازمانی می دانیم. از این رو، مقدمات و بسترهای لازم از جمله محیطی انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای آنان فراهم کرده ایم .

ج) جامعه : ما به ارتقای مستمر مقبولیت اجتماعی شرکت خود پایبند هستیم و این امر را از طریق رعایت اصول اخلاق حرفه ای دنبال خواهیم نمود.

د) دانش و فن آوری های نوین : ما به منظور رفع نیازهای مشتریان از دانش و فن آوری های نوین استفاده می کنیم.

/ 0 نظر / 34 بازدید