مشاوره و اجراء تخصصی امور مالیاتی

مشاوره و اجراء تخصصی امور مالیاتی:

*مشاوره و نحوه صحیح محاسبه جرائم مالیاتی و راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی جرائم .

*قوانین کاربردی مربوط به گزارشات فصلی موضوع ماده 169 مکرر .

*قوانین کاربردی مربوط به ارزش افزوده .

*آئین نامه تحریردفاتر قانونی و علل رد دفاتر و راههای پیشگیری از آن .

*نحوه صحیح نوشتن اظهار نامه مالیاتی بگونه ای که علیه خود مودی قابل استفاده نباشد .

*حقوق مودی مالیاتی و تکالیف کارکنان ادارات مالیاتی در قبال ارباب رجوع و مودیان و راههای احقاق این حقوق قانونی

/ 0 نظر / 51 بازدید