نقش کاربردی شماره اقتصادی در شناسایی مودیان مالیاتی

اخبار امور مالیاتی, اخبار مجامع حرفه ای در بررسی هایی که قبلاً مطرح گردید به تفصیل درخصوص تاریخچه و اهداف کلی کد اقتصادی و ضرورت درج آن در صورتحسابها مطالبی آورده شد. در این پژوهش تلاش خواهد شد به اجمال به شماره شناسایی و رابطه آن در طرح جامع اطلاعات مالیاتی اشاره گردد. نظر به اینکه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ شناسایی مودیان را از اهم وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی کشور دانسته و در همین رابطه فصل سوم آئین نامه اجرائی ماده مذکور به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنان اختصاص داشته، از طرفی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها نیز به سازمان امور مالیاتی مجوز صدور کارت اقتصادی که شامل شماره اقتصادی می باشد، را داده است.

از آنجائیکه اصولاً شناسایی مودیان مالیاتی علاوه بر شناسایی هویتی و مکانی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی آنان را نیز در بر می گیرد. لذا شماره شناسایی پیش گفته شده همان شماره اقتصادی است که مقرر است در کارت اقتصادی درج شود. منظور از اجرای این پروژه، تحقیق، طراحی و پیاده سازی شماره منحصر به فرد برای مودیان است تا با کمک آن سازمان امور مالیاتی کشور بتواند کلیه فعالیتهای اقتصادی فعالان اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیایی و منابع مالیاتی ردیابی نماید. تعریف شماره شناسایی (اقتصادی) و اهداف آن به شماره منحصر به فردی اطلاق می گردد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هریک از فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی اختصاص داده می شود که مشخصات آن عبارتست از:

– منحصر به فرد بودن – قابلیت تمیز دادن اشخاص حقوقی و حقیقی از یکدیگر ضمناً موارد ذیل از جمله اهداف اساسی کاربردی شماره شناسایی می باشند. – امکان ایجاد ارتباط مودی با سیستم مکانیزه مالیاتی از طریق شماره شناسایی و امضای دیجیتالی – پدید آمدن امکان ثبت نام مودیان و در نتیجه افزایش سطح خوداظهاری – بکارگیری شماره شناسایی مودیان (TIN) برای استفاده در داخل سازمان امور مالیاتی کشور جهت ردیابی و پیگیری امور مالیاتی مودی در سراسر ایران و در ادارات کل – برقراری ارتباط بین فعالیتهای مختلف اقتصادی هر مودی و مشخص نمودن سرجمع درآمدهای هر مودی – پدید آمدن امکان ردیابی موثرتر فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی – پدید آمدن امکان ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی و در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی مودیان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع کشور کاربرد و اهمیت شماره شناسایی (اقتصادی) پس از بیان تبیین اهداف شماره شناسایی (اقتصادی) در ادامه تلاش خواهد شد که به اجمال به اهمیت و کاربرد شماره مذکور نیز اشاره شود. بطور کلی در جهت بهره گیری از ابزار الکترونیکی و رایانه در بخش های مختلف مالیاتی و حرکت به سمت ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی، بعد از شناخت و تعیین نیازها و مشخص نمودن اهداف طرح، می بایست نسبت به طراحی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی مالیاتی و ارتباط بین آنها اقدام نمود. البته هریک از انواع مالیاتها و فعالیتهای ستاد سازمان مالیاتی، فرمها، گردش کار و اطلاعات مربوط به خود را دارند که نیازمند ارتباطی سیستمی و یکپارچه با یکدیگر بوده و مستلزم بکارگیری الزامات و پیش نیازهای خاص خود هستند. شایان گفتن است پایه و اساس کلیه سیستم های اطلاعاتی و فرایند عملیات مالیاتی متکی به عناصری است که هدف سیستم در حول عناصر مذکور می باشد. در سیستم های مالیاتی عنصر اصلی، مودیان مالیاتی می باشند.

لذا ضروری است در راستای یکپارچه سازی و بعنوان پیوند دهنده اجزاء سیستم به هریک از مودیان، شماره منحصر به فردی اختصاص داده شود. هرچند هدف اساسی پروژه شماره اقتصادی، شناسایی فعالان اقتصادی، ثبت نام و اختصاص شماره ای منحصر به فرد به آنان با هدف پیگیری فرایند عملیات و جمع آوری اطلاعات هویتی و عملکردی هر فعالان اقتصادی می باشد، علیهذا کاربرد آن ابعاد دیگری نیز دارد که در ادامه بدانها اشاره می شود. بررسی ها نشان می دهد که هدف و کاربرد شماره اقتصادی در سیستم های مدرن مالیاتی در وهله اول بمنظور افزایش وصولی نمی باشد، بلکه محوریت طراحی چنین شماره ای براساس سازماندهی سیستمی مودیان و ایجاد نظم و انضباط در نحوه ارتباط منطقی بین بخشهای مختلف سازمان و پرونده های مالیاتی است. در نهایت این نظم و طراحی سیستمی، در صورت اجرای صحیح، منجر به افزایش وصولی و اجرای عدالت مالیاتی نیز می گردد. مهمترین کاربردهایی که در سیستم های مدرن مالیاتی برای شماره اقتصادی می توان قائل شد بشرح ذیل است: – شناسایی کلیه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی با یک شماره منحصر به فرد و پیگیری آنان – ثبت کلیه فرایندهای مالیاتی مربوط به هر فعال اقتصادی با شماره اقتصادی منحصر به فرد – تجزیه و تحلیل اطلاعات مالیاتی و کسب اطلاعات مدیریتی (MIS) – ایجاد و ارتباط و یکپارچگی بین فرایندهای مالیاتی مورد اجرا در اجزاء سازمان امور مالیاتی که با ساختار وظیفه ای (FUNCTIONAL) تعریف، تجهیز و اداره می شوند.

– استفاده از شماره اقتصادی بعنوان کلید ذخیره و دسترسی به اطلاعات فرایندهای دستی برای تبدیل به اطلاعات مکانیزه – ثبت اطلاعات مربوط به عملیات و معاملات فعالان اقتصادی با این شماره و دریافت و جمع بندی اطلاعات معاملاتی مودیان برای استفاده در مطالبه و وصول مالیات در خاتمه باید متذکر گردید که اجرای صحیح این پروژه (کارت اقتصادی) نه تنها مشکلات کد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت، بلکه می توانند در شناسایی دقیق مودیان مالیاتی نیز بسیار موثر واقع گردند.

اسماعیل استاد محمد

منبع : سازمان امور مالیاتی

/ 0 نظر / 36 بازدید